Hvorfor velge ledsagertjenester gjennom Pro Sec

Vi har lang erfaring med ledsagertjenester, og samarbeider tett med politi og andre offentlige etater for sømløse og smidige oppdrag. Vi leverer risikovurdering og beredskapsplan i forbindelse med våre ledsagertjenester, om ønskelig

Vi samarbeider ofte med personlige ledsagere, og bidrar med lokalkunnskap og kontaktnettverk slik at oppdraget kan gjennomføres på best mulig måte for alle parter.

Har du behov for ledsagertjenester? Ta kontakt med oss for flere detaljer, så finner vi den beste løsningen for din forespørsel.