Partnere

Vi har flere samarbeidspartnere bl.a. innenfor vekterkurs og vekterutdanning, innen stasjonært og mobilt vakthold, samt utstyr som barrikader, kjørebaner, banedekke og tribune.