Våre tjenester

Pro Sec Professional Security har med sine 30 år i bransjen Norges lengste erfaring med arrangementssikring. Vår kompetanse innen gjennomføringen av små og store arrangementer gjør oss til en nyttig samarbeidspartner under både planlegging og gjennomføring. Vi og våre vektere er fleksible og løsningsorienterte og har som mål at alle arrangementer vi er involvert i skal bli både sikkerhetsmessig og arrangementsmessig vellykket. Vi har fokus på at både arrangør og gjester skal ha en positiv opplevelse.

Arrangementssikkerhet

Vi har levert sikkerhet til norske konserter og festivaler i over 30 år. Vi er eksperter på å behandle store folkemengder og deltar ofte i planleggingsprosesser i forkant av arrangementer for å løse publikumsflyt på best mulig måte. Våre vektere og supervisorer er alltid løsnings- og serviceorienterte. Å alltid ha som mål å være i forkant av situasjoner gjør at potensielle risikoer kan løses før de i det hele tatt inntreffer.

Arrangement- og eventsikkerhet - Pro Sec Professional Security AS

Planverk, analyser og søknader

Vi utarbeider sikkerhetsplaner, evakueringsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser samt nødvendige søknader. Å lage et godt planverk i forkant av et arrangement sikrer at man får nødvendige tillatelser og bidrar til god samhandling mellom offentlige etater, innleide vakter, frivillige og andre involverte. I tillegg vil man være forberedt på å håndtere uforutsette situasjoner underveis i arrangementet og verste fall være bedre stilt til å håndtere en eventuell krise.

Planverk og risikoanalyse - Pro Sec Professional Security AS

Ledsagertjenester

Pro Sec Professional Security leverer ledsagertjenester i inn- og utland. Vi har lang erfaring og har jobbet med internasjonale og nasjonale artister, skuespillere, politikere og næringslivsledere. Vi samarbeider ofte med utenlandske aktører under norgesopphold. Vi samarbeider tett med politi og andre offentlige etater. Vårt store kontaktnettverk og lokalkunnskap gjør at oppdraget går så sømløst og smidig som mulig.

Ledsagertjeneste - Pro Sec Professional Security AS

Eventer og konferanser

Pro Sec Professional Security leverer også sikkerhet til mindre arrangementer som for eksempel firmafester, konferanser, bryllup og premierefester. Våre vektere kan stille i uniform eller dress, og vi jobber alltid mot målet om å levere rett mannskap til jobben.

ProSec Arrangement- og eventsikkerhet

Kameraer, utstyr og gjerder

Pro Sec er en komplett leverandør av sikkerhet, og leverer blant annet følgende utstyr:

  • Gjerder, barrikader og tensabarrierer (flyplassperringer)
  • Brannslukningsutstyr og skilting
  • Kameraer (ITV)
  • Samband
  • Tribune
  • Digitalt tellesystem
ProSec Utstyr
© 2019 Pro Sec Professional Security. Nettside og design av HavdurDesign.no. Foto av Robin Bøe.