Planlegging og sikkerhetsplanverk for arrangementer

Vi kan bistå med planlegging og produksjon av sikkerhetsplanverk for alle typer arrangementer. Under sikkerhetsplanverk kan for eksempel sikkerhetsplan, beredskapsplan, evakueringsplan og risikoanalyser inngå.

Det er flere krav og retningslinjer til sikkerhetstiltak for arrangementer, avhengig av størrelsen på arrangementet. Det må defineres et personellbehov, gjennomføres risikoanalyser, opprettes dialog med myndigheter og berørte aktører. Publikumskapasitet må fastsettes. Her kan en kapasitetsanalyse være et nyttig verktøy.

Pro Sec bistår med utarbeidelse av alt av planverk, analyser og søknader du skulle trenge i forbindelse med ditt arrangement. Med dette sikrer vi at alle nødvendige tillatelser er på plass i forkant av arrangementet, at planleggingen og vurderingene som er tatt er dokumentert, samt god samhandling mellom offentlige etater, innleid personell, frivillige og andre involverte.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.